Sürdürülebilir Yaşam

Küresel Isınma
Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir Bina
LEED Sertifika Sistemi
Alınabilecek Tedbirler
Delmar Yapı Standartları

 

Sürdürülebilir bina tanımı enerjinin korunması, kaynakların verimliliği, gelecekteki ihtiyaçlara uyum yeteneği ve çevreye duyarlı yapı malzemesi kullanımını içermektedir.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan şarta göre "Sürdürülebilir Bina" gelecekteki yaşam çevrelerini oluşturmak için benimsenmesi gereken hedeflerin bir arada toplandığı sonuç üründür. Bu hedefler;

 • Yerleşim yerlerindeki bütün insanlar için, insanlığa yaraşır bir yaşam kalitesi;
 • İnsanların, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerine saygılı bir teknik uygulama; yapılı çevrenin ekolojiye duyarlı ve sürdürülebilir gelişimi;
 • Herkesin kendi malı ve sorumluluğu olarak görüp değer verdiği bir mimari olarak belirlenmiştir

Sürdürülebilir binalardaki serinletme, havalandırma, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları için kullanılan aktif ve pasif doğal enerji sistemleri, su ve atık yönetimi, iç mekan hava kalitesi (İMHK), malzeme seçimi ve uygulama yöntemleri gibi birçok hedef ve kriter başarılı bir biçimde uygulanmıştır.

Sürdürülebilirlik, mimari anlamda, bina programının oluşturulması aşamasından başlayıp, gelecekteki kullanımı, bina ömrü ve binanın yıkım/yeniden kullanım sürecini de içeren uzun vadeli bir düşünce ve eylem felsefesi olarak açıklanabilir.

Mimaride sürdürülebilirlik yaklaşımın amacı;

 • Kısa, orta ve uzun vadeli kazançları ortaya koyup gerçekleştirmek
 • Teknik bilgi, yöntemleri ve diğer aşamalarda elde edilen deneyimleri ön tasarım süreci ile nasıl bütünleştirileceğini belirlemek olarak açıklanabilir.

Sürdürülebilir mimari ürünün ana hedefleri

 • Esnek ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, uzun kullanım ömrü olan bina tasarımı,
 • Enerjinin verimli kullanımı,
 • Kaynakların etkin kullanımı,
 • Atıkların azaltılması,
 • Temiz su kaynaklarının korunması,
 • Sağlık ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesi,
 • Sağlıklı iç mekân hava kalitesi sağlanması
 • Zararlı ve tehlikeli maddelerden sakınılması, biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır.