Açık Pozisyonlar

İnsan Kaynakları Politikamız

Uyum ve Gelişim

DELMAR felsefesi, vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını gruba kazandırmak.

Dinamizm

DELMAR'ın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak.

Maksimum Performans

İnsan kaynakları'nın en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.

Bireysel Gelişim

Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

DELMAR değerleri ve genel yönetim ilkeleri İnsan Kaynakları uygulamalarının da özünü oluşturur. İnsan kaynakları ilkeleri; öncülük, saygınlık, kalite, katılımlı yönetim, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir. Organizasyon yapımızı; yeniliklere açık, verimli, takım çalışması ruhuna sahip, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmektir.

DELMAR'da Temel Yetkinlikler

Takım Çalışması

Takım arkadaşları ile işbirliği ve uyum içinde çalışmak, zor koşullarda dahi, olumlu yaklaşım ve başarma azmi ile motivasyonu yüksek tutmak ve sinerji yaratmak.

Güvenilirlik

Çalışanların sözleri ve düşünceleri ile tutarlı davranışlar sergilemelerini, üstlendiği görevleri, zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için sorumluluk almalarını sağlamak.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini saptamak ve etkin bir şekilde yorumlayarak, kaliteli hizmete ilgi ve bağlılık göstermek.

Planlama Becerisi

İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için zaman ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanacak planları oluşturmak, faaliyetleri, önceliklerine ve işbirliği gereklerine göre düzenlemek.

İletişim

Bilgiyi, sözlü ve yazılı bir biçimde ilgili kişilere aktararak; konuyu açık bir şekilde ortaya koymak. Soru sorma ve çift yönlü iletişimi sağlamak.

Çalışanların Katılımı

Görev Takımları

DELMAR'da öncelikli ve stratejik öneme sahip iyileştirme alanlarına ve farklı fonksiyonların katılımını gerektiren bazı kurumsal hedeflere yönelik olarak, organizasyon yapısı içinde yer alan görev takımları kurulmaktadır.

Farklı fonksiyonlar ve farklı unvanlardan kişilerin katılımıyla oluşturulan görev takımları, çalışanlara bireysel veya alt gruplar halinde araştırma yapma, sunum ve rapor hazırlama konularında yetki ve sorumluluklar verilmektedir. Bu sayede çalışanların yeteneklerini, yaratıcılıklarını sergilemeleri için uygun bir ortam oluşturulmaktadır.

Liderler görev takımlarında bizzat yer alarak veya yürütülen projelere destek vererek, takım elemanlarının görev takımlarında gerekirse "Görev Takımı Lideri" olarak yer almasını teşvik etmekte ve katılımı sağlamaktadır.

Öneri Sistemi

DELMAR'da çalışanların katılımı öncelikli olarak ele alınarak farklı araçlarla yaşama geçirilmektedir. Bu araçlardan biri olan öneri sistemi; çalışanların kuruluşlarını ilgilendiren konularda, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik düşünmelerini ve fikirlerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktadır.