Sürdürülebilir Yaşam

Küresel Isınma

Yerküre yüzeyinin ortalama sıcaklığında yükselme küresel ısınma olarak ifade edilmiştir. Bilim adamları insan topluluğu ile doğal ekosistemin çabuk... Devamı »

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma uluslar arası gelişme ile ilgili işlerde günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını doğal kaynaklar ve zirai ekoloji ile dengeleyerek karşılama... Devamı »

Sürdürülebilir Bina

Sürdürülebilir bina tanımı enerjinin korunması, kaynakların verimliliği, gelecekteki ihtiyaçlara uyum yeteneği ve çevreye duyarlı yapı malzemesi kullanımını... Devamı »

 
     

LEED Sertifika Sistemi

Amerikan Ekolojik Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilerek, 1998 yılında uygulamaya geçirilen Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED)... Devamı »

Alınabilecek Tedbirler

Doğal kaynaklar, bina sektöründe, malzeme ve enerji olarak büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Yeryüzünden çıkartılan malzemelerin yaklaşık... Devamı »

Delmar Yapı Standartları

Delmar Yapı'nın inşaat öncesi, süreci ve sonrasında Sürdürülebilir Yaşam'a yaptığı katkılar, prosedürler ve standartlar. Devamı »