Hakkımızda
Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
Kalite ve Çevre
Teknoloji
Mimari
Basın Odası

 

DELMAR Yapı olarak işimize duyduğumuz saygı, hayata duyduğumuz saygıdır. Bu yüzden biz hayata geçirdiğimiz projelerde yalnızca hayat konforunu değil, hayatın devamlılığını da sağlayan ilkelere özen gösteriyoruz. Dünyayı kirleten ve yaşanması zor bir gelecek hazırlayan projelerin dışına çıkarak, daha az atık üreten, enerji ve su tüketimini optimum düzeyde tutan, doğaya saygılı projelerle insanlığın yarınları için çalışıyoruz. Ve bu felsefemizi inşaatına başladığımız 'Elit Perla Palas' otel - rezidans konseptindeki projemizde Uluslararası LEED Sertifikasını alma hedefindeyiz.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

DELMAR'ın Kalite Politikası

 • Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,
 • En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,
 • Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitimi sunmak,
 • İnsan ile aileyi, doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan 'kaliteli yaşam sürme' olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek,

Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamalarımız

Strateji Yönetim Sistemi
DELMAR, Kurumsal Stratejisine paralel olacak şekilde, her yıl o yılın öncelikli konularını içeren Kritik Başarı Faktörlerini belirler. Her bir Kritik Başarı Faktörünü destekleyen ana hedefler belirlendikten sonra çalışanların katılımıyla alt hedefler belirlenir. Sonrasında hedefler tüm çalışanlarla paylaşılır.

DELMAR, önceliklere odaklanabilmek, kaynakları daha etkin kullanmak, yaptığımız tüm işleri ve faaliyetleri ölçülebilir bir duruma getirmek ve daha iyi performansı elde edebilmek için süreçlerde iyileştirmeleri yapmak amacıyla Süreç Yönetim Sistemini kurmuş ve sürekliliğini sağlamıştır.

Entegre Yönetim Sistemi
DELMAR projelerini standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yöneterek müşteri odaklı ve beklentilerinin ötesine geçmeyi yönetim sistemi olarak belirlemiştir. Geleceğin yaşam trendleri, çağdaş yaşam tarzları ve piyasa rayiçleri konularındaki güncel bilgileri yakından takip eden DELMAR; belediye kararlarını yakından izleyerek imar ve şehir planlarına uygun gerçekleştirdiği projeleri ile başarısını kanıtlamıştır. Stratejik hedeflerine ulaşmak için, ilgili yasal ve gerekliliklere uygun, kalite, sağlık, emniyet ve çevre unsurlarını içeren etkin ve verimli entegre yönetim sistemini uygular. DELMAR; kurumsallaşmanın bir gereği olarak uygulamalarını sistemlerle bütünleştirmiş ve sistemlerini belgelendirme sistemini uygular.

Süreç Yönetim Sistemi
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir

DELMAR'ın Çevre Politikası

 • Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak
 • Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak
 • Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak,
 • DELMAR teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.